BetterLectio
tilbage

Bidrag til BetterLectio

Er du interesseret i at være med til at udvikle BetterLectio? vi har lavet denne guide så du ved hvordan du kan bidrage til projektet.

Setup

Før du starter det vigtigt at du har installeret Git og Node.js på din computer.

Først skal du clone projektet fra GitHub, dette gøres ved at åbne en terminal og skrive følgende kommando:

git clone https://github.com/BetterLectio/betterLectio
Cloning into 'betterLectio'...
remote: Enumerating objects: 6634, done.
remote: Counting objects: 100% (1392/1392), done.
remote: Compressing objects: 100% (572/572), done.
remote: Total 6634 (delta 773), reused 1261 (delta 671), pack-reused 5242
Receiving objects: 100% (6634/6634), 33.12 MiB | 19.91 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4099/4099), done.

Nu kan du åbne mappen ved at skrive følgende kommando:

cd betterLectio

Nu skal du installere alle de nødvendige pakker, dette gøres ved at skrive følgende kommando:

npm install
added ___ packages, and audited ___ packages in 1s
found _ vulnerabilities

Kør BetterLectio

Nu kan du starte projektet ved at skrive følgende kommando:

npm run dev
VITE v4.0.4  ready in 911 ms
➜  Local:   http://localhost:5173/
➜  Network: use --host to expose
➜  press h to show help

Nu kan du åbne projektet i din browser ved at gå ind på http://localhost:5173/

Det kan være at Vite bruger en anden port end 5173, dette kan du se i terminalen.

Rediger kildekoden

todo

Lav et commit

todo

Lav en pull request

todo

Bugs

todo

Eksterne ressourcer

Navn link
Svelte docs svelte.dev/docs
SvelteKit docs kit.svelte.dev/docs/
Tailwind css tailwindcss.com/docs
DaisyUI daisyui.com/